Natuurmonument De Beer

Het filmfragment kwam in 2016 te voorschijn, toen Gerard Ouweneel en Ed Buijsman als leden van de Werkgroep Ornithologisch Erfgoed voornemens waren om de archivalia ten huize van Roald Kooijmans te inventariseren. Roald meldde toen het bezit van dit bijzondere stukje film.

[Nieuw! 20 mei 2021] Uit de aantekeningen die Frans Kooijmans in zijn agenda maakte, is de opname precies te dateren. Bij 12 februari 1932 schrijft hij: 'Landschapjes gefilmd waarop ook Luuk en Pelk staan.' En dat is dus wat wij zien op dit korte filmpje. We zijn dit te weten gekomen, dankzij Roald Kooijmans (1938-2019), de zoon van Frans, die minutieus de aantekeningen in de agenda's van Frans in een document heeft verwerkt.  

Synopsis

Het gaat om beelden van natuurmonument De Beer, die door Frans Kooijmans in 1930 zijn gemaakt. De filmische kwaliteit is matig, de duur van het fragment is gering, maar het is toch bijzonder. We zien namelijk Jan-Joost ter Pelkwijk, Luuk Tinbergen en Rein de Wit struinen op De Beer. Vooral het laatste deel van het filmpje is voor wie is ingewijd in het fotomateriaal van Frans Kooijmans, zeer herkenbaar, omdat hiervan ook foto's bestaan (zie rechts). De rommel waarmee wordt gesjouwd, is aangespoeld materiaal dat later zal worden gebruikt om een schuilhut van te maken.

 

Dank

De film is onderdeel van de archivalia van Frans Kooijmans die nog in het bezit zijn van zijn zoon, Roald Kooijmans. Roald was zo vriendelijk om toestemming voor publicatie van dit materiaal te geven.

Ornithologisch Erfgoed

Het 'project Ornithologisch Erfgoed' heeft als doel om bedreigde ornithologische archieven veilig te stellen. Dit gebeurt op basis van landelijke criteria en een gestandaardiseerde aanpak. Het gaat vooral om archiefmateriaal dat in handen is van particulieren.

In hoge kwaliteit

Voor presentatiedoeleinden is ook een versie in hogere kwaliteit beschikbaar.
Op verzoek wordt dit graag ter beschikking gesteld.

 

Logo

Laatste wijziging

20 mei 2021

Tezijde

Op De Ber 1930

 

Op De Ber 1930

Jan-Joost ter Pelkwijk (links op beide foto's) en Rein de Wit op De Beer, 1930. Foto's Frans Kooijmans.