Natuurmonument De Beer

Het eerste fragment, van 1 juni 1950, toont opzichter Wabe Korfmaker. Met beelden van de kolonies van de grote sterns en van de kapmeeuwen.

 

Op 1 februari 1951 was er een item met de titel ' Opruimingswerkzaamheden aan de kust'. Het is een reportage over het werk aan de Nederlandse kust, waar hard hard gewerkt aan het opruimen van restanten van Duitse verdedigingswerken uit de Tweede Wereldoorlog. Dit fragment is te zien bij de website Open Beelden.

Het derde fragment is van 13 september 1958. Polygoon Hollands Nieuws besteedde toen aandacht aan het begin van werkzaamheden aan Europoort. Koningin Juliana geeft vergezeld door G.E. van Walsum, burgemeester van Rotterdam, en de burgemeester van Rozenburg het startsein voor de aanleg van het havencomplex Europoor. Vervolgens groef een baggermolen een dijk door, aardoor het water het havenbekken binnenstroomde. Het markeerde het begin van het einde van De Beer. Dit fragmenten is (nog?) niet digitaal beschikbaar.

Hert vierde fragment, van 19 augustus 1960, laat de voortgang van de aanleg van 'enorme havencomplexen' zien op het 'in 1958 nog vruchtbare eiland Rozenburg'. Dit alles onder het motto 'neiuwe welvaart. Het fragment is te zien bij Open Beelden.

Het vijfde en laatste fragment is van 31 augustus 1960. Het onderwerp is de aansluiting van een deel van Europoort op de Nieuwe Waterweg door de afgraving van een scheidingsdam. Uiteraard was G.E. van Walsum, burgemeester van Rotterdam, hierbij aanwezig.

 

Dank

De filmfragmenten zijn afkomstig van Open Beelden. De hier of bij Openbeelden niet te bekijken filmbeelden zijn te zien bij Beeld en Geluid in Hilversum.

 

Logo

Laatste wijziging

9 augustus 2023

Terzijde

Still Polygoonjournaal

Still uit het Polygoonjournaal van 1 juni 1950.

 

Still Polygoonjournaal

Still uit het Polygoonjournaal van 1 juni 1950.

 

Still Polygoonjournaal

Still uit het Polygoonjournaal van 31 augustus 1960.