Natuurmonument De Beer

Over het boek

De Rotterdammer Simon de Waard (1905-1986) is bekend geworden als fotograaf, cineast en beroepsreiziger. Met zijn dood was een eind gekomen aan een bijzonder leven en zijn dood markeerde ook in aantal opzichten een einde. Hij was al voor de Tweede Wereldoorlog begonnen met vogelfotografie en -films Hij had - naar de huidige maatstaven - de grote vogelrijkdom aan het eind van de jaren veertig in Nederland vastgelegd op foto en film. In de jaren vijftig en zestig verzette hij de bakens en voorzag in zijn levensonderhoud met vertoningen van films en dia's over Europese landen voor een groot publiek. Toen De Waard in 1986 overleed, was dit allemaal voorgoed verleden tijd.

Dit boek beschrijft het leven van De Waard waarin hij zich geleidelijk ontwikkelde van vogelman tot schrijver, filmer, fotograaf en begenadigd causeur. Daarna komt de periode aan bod dat De Waard zijn werkterrein had verbreed naar Europa, beroepsreiziger werd en lezingen met dia's en films gaf. Tot slot komt de ondergang van het vak van De Waard aan de orde.

Een van de bijlagen in het boek geeft een overzicht van het werk van De Waard op het gebied van film, fotografie en artikelen.

 

In OVT aandacht voor het boek

In de OVT-uitzending van 31 juli 2011 vond een kort gesprek over het boek plaats. Het boek stond toen op het punt om te verschijnen.

 

Recensie van het boek

Gerard Ouweneel schreef in het Vogelaar een korte recensie van het boek.
Zie G. Ouweneel, Simon de Waard — Leven en werk van de Rotterdamse cineast en fotograaf, Het Vogeljaar 61 (2), 86, 2013. pdf

 

Logo

Laatste wijziging

15 oktober 2018

Het boek bestellen

Boek Simon de Waard

 

Het boek is direct bij de auteur te bestellen. Maak hiervoor € 12,95 per exemplaar (inclusief verzendkosten) over op rekening NL20 ASNB 0707 1330 33 ten name van E. Buijsman, Houten onder vermelding van 'Boek de Waard'. Vergeet ook niet om ons uw adres te laten weten, bij voorkeur via de e-mail (ed.buijsman@xs4all.nl).

 

Informatiefolder over het boek om te downloaden pdf

Elders

— Nog veel meer informatie over leven en werk van Simon de Waard op het subdomein Over Simon de Waard bij Voortschrijdende Inzichten.