Natuurmonument De Beer

— 1 Bronnen van informatie over het natuurmonument De Beer, versie 3
— 2 Over Jan Joost ter Pelkwijk
— 3 Avifauna van De Beer uit 'Het Vogeleiland', 1930
— 4 Jan Joost ter Pelkwijk op Groenland (1933)
— 5 De graalburg [Uit de dagboekaantekeningen van Gerard Ouweneel]
— 6 Vogelbevolking op De Beer door opzichter Van Doorn, 1945
— 7 Vogelwaarnemingen op De Beer door Kees van Leeuwen, 1951
— 8 Verslagen over het vogelleven op natuurmonument De Beer, 1954
— 9 De Lachstern (Gelochelidon nilotica) en natuurmonument De Beer
10 De diaseries van Simon de Waard en Karel Schot over De Beer
11 De vogels van De Beer [nog te verschijnen]
12 De chronologie van de ondergang van natuurmonument De Beer
13 Bibliografie De Beer
14 Een kleine topografie van De Beer
15 De Stormmeeuw en het 'meertje' van Thijsse
—16
Uitgaven van de Stichting natuurmonument De Beer
17 Documentatie over Simon de Waard
20 De Beer van dichtbij – verhalen uit de eerste hand
21 De Beer in beeld (I) Een fotoverslag over het natuurmonument De Beer voor de periode tot 1940
22 De Beer in beeld (II) Een fotoverslag over het natuurmonument De Beer voor de periode na 1945

De volgende publicaties zijn vervallen:

18 De Beer en Hoek van Holland [vervallen; zie hiervoor het artikel in het tijdschrift Het Nederlands landschap in 2017]
19 Overzicht van publicaties van Simon de Waard
23 De tekening van Jan-Joost ter Pelkwijk; zie hiervoor de oude website bij 'De kaart van De Beer door Joost ter Pelkwijk'

 

Laatste wijziging

25 juni 2019

Terzijde

No 13 – Bilbliografie van De Beer