Natuurmonument De Beer

— 1 Bronnen van informatie over het natuurmonument De Beer, versie 3
— 2 Over Jan Joost ter Pelkwijk
— 3 Avifauna van De Beer uit 'Het Vogeleiland', 1930
— 4 Jan Joost ter Pelkwijk op Groenland (1933)
— 5 De graalburg [Uit de dagboekaantekeningen van Gerard Ouweneel]
— 6 Vogelbevolking op De Beer door opzichter Van Doorn, 1945
— 7 Vogelwaarnemingen op De Beer door Kees van Leeuwen, 1951
— 8 Verslagen over het vogelleven op natuurmonument De Beer, 1954
— 9 De Lachstern (Gelochelidon nilotica) en natuurmonument De Beer
10 De diaseries van Simon de Waard en Karel Schot over De Beer
11 De vogels van De Beer [nog te verschijnen]
12 De ondergang van De Beer [nog te verschijnen]
13 Bibliografie De Beer
14 Een kleine topografie van De Beer
15 De Stormmeeuw en het 'meertje' van Thijsse
16 Uitgaven van de Stichting natuurmonument De Beer [nog te verschijnen]
17 Documentatie over Simon de Waard
18 De Beer en Hoek van Holland [vervallen; zie hiervoor het artikel in het tijdschrift Het Nederlands landschap in 2017]
19 Overzicht van publicaties van Simon de Waard [nog te verschijnen]
20 De Beer van dichtbij – verhalen uit de eerste hand
21 De Beer in beeld (I) Een fotoverslag over het natuurmonument De Beer voor de periode tot 1940
22 De Beer in beeld (II) Een fotoverslag over het natuurmonument De Beer voor de periode na 1945 [nog te verschijnen]

 

Laatste wijziging

29 april 2019

Terzijde

No 13 – Bilbliografie van De Beer