Natuurmonument De Beer

In 2010 is een biografie over Simon de Waard onder de titel Simon de Waard. Leven en werk van de Rotterdamse cineast en fotograaf verschenen. Tijdens het onderzoek dat mede ten grondslag lag aan het boek, is op onverwachte plaatsen informatie over delen van het leven van De Waard tevoorschijn gekomen. Niettemin is ook nu nog informatie over Simon de Waard schaars en fragmentarisch. Daardoor is ook het nodige niet opgehelderd, onduidelijk gebleven. Het is echter zeker mogelijk dat in de toekomst nieuwe informatie zal worden gevonden. In ieder geval is dat te hopen, want Simon de Waard blijft in een aantal opzichten een fascinerende persoonlijkheid.

Deze publicatie is bedoeld om in de marge van de biografie een overzicht te geven van het thans bekende bronnenmateriaal.

Documentatie over Simon de Waard, herziene versie, Mededelingenreeks Natuurmonument De Beer no 17, 2017, 21 pp., 2.1 MB

 

Simon de Waard

Een verrassende ontdekking! Een onbekende kant van Simon de Waard is dat hij is opgetreden in een reclame voor Bona margarine. De Waard (met bril) zit aan de linkerkant van de tafel, ongeveer in het midden. Naast hem rechts zit zijn vrouw, Marie Louise. Foto collectie P. Bulthuis.

 

Laatste wijziging

15 oktober 2018

Terzijde

No 17 – Documentatie over Simon de Waard.