Natuurmonument De Beer

Deze publicatie biedt een selectie uit dit beeldmateriaal voor de periode tot aan 1940, het jaar waarin de Tweede Wereldoorlog Nederland bereikte. Het is zoals de titel al aangeeft, vooral een fotoverslag geworden. De enige teksten zijn de korte bijschriften bij de afbeedlingen. De publicatie is samengesteld uit de circa 2.500 afbeeldingen van De Beer die in het bezit zijn de auteur. Deze verzameling bestrijkt de gehele periode dat De Beer heeft bestaan. Het vooroorlogse materiaal, waar deze publicatie betrekking op heeft, is relatief bescheiden. In totaal zijn 54 afbeeldingen opgenomen. Al met al geven deze een goed beeld van hoe De Beer er voor 1940 uitzag. Van de foto's wordt, waar mogelijk, aan de hand van kaarten aangegeven waar ze op De Beer zijn gemaakt.

In de oorlog zou De Beer zo worden aangetast dat na de oorlog eigenlijk een totaal ander landschap was ontstaan. De beelden van na 1945 zullen in een apart deel worden gepresenteerd.

Deze publicatie is bij uitzondering in oblongformaat uitgebracht.

De Beer in beeld (I) Een fotoverslag over het natuurmonument De Beer voor de periode tot 1940, Mededelingenreeks Natuurmonument De Beer no 21, 2019, 42 pp., 8.3 MB

Er is op internet bij FlipHTML ook een zogeheten flipversie van deze publicatie te bekijken. Zie hiervoor Fliphtml5: De Beer in beeld (I).

Ook te bereiken via onderstaande QR-code:

QR-code MR21

 

Simon de Waard

Simon de Waard

Voorbeeld van twee bij elkaar behorende pagina's met links de kaart, de aanduiding waar de foto's (ongeveer) zouden kunnen zijn gemaakt en de begeleidende tekst. Op de rechterpagina de betreffende foto's.

 

Laatste wijziging

24 juni 2019

Terzijde

No 21 –De Beer in beeld (I) Een fotoverslag over het natuurmonument De Beer voor de periode tot 1940.