Natuurmonument De Beer

In navolging van de publicatie met fotomateriaal over De Beer tot 1940 nu een publicatie die de periode 1945 tot aan 1964 behandelt. De publicatie is opgesteld in samenwerking met een aantal ervaringsdeskundigen, mensen die De Beer van dichtbij hebben gekend: Frans Beekman, Luuk Draaijer, Jan Koolen (†) en Gerard Ouweneel.

Deze publicatie biedt een selectie uit dit beeldmateriaal voor de periode vanaf 1945. De Beer wordt ion deze publiicatie in al zijn onderdelen en facetten besproken. De teksten bij de verschillende landschapsonderdelen zijn van de hand van Jan Koolen en zijn grotendeels ontleend aan het boek Een eersteklas lanschap. De publicatie is samengesteld uit een keuze van de circa 2.500 afbeeldingen van De Beer die in het bezit zijn de eerste auteur. Deze verzameling bestrijkt de gehele periode dat De Beer heeft bestaan. Het naoorlogse materiaal, waar deze publicatie betrekking op heeft, is veel omvangrijker dan het materiaal van voor de oorlog. In totaal zijn ongeveer 200 afbeeldingen opgenomen. Ze geven deze een goed beeld van hoe De Beer er na 1945 uitzag.

Deze publicatie is bij uitzondering in oblongformaat uitgebracht.

De Beer in beeld (II) Een fotoverslag over het natuurmonument De Beer voor de periode na 1940, Mededelingenreeks Natuurmonument De Beer no 22, 2019, 124 pp., 23 MB (!)

Er is op internet bij FlipHTML ook een zogeheten flipversie van deze publicatie te bekijken. Zie hiervoor Fliphtml5: De Beer in beeld (II).

Ook te bereiken via onderstaande QR-code:

QR-code MR22

 

De Beer in beeld (II)

De Beer in beeld (II)

Voorbeeld van twee bij elkaar behorende pagina's met links de kaart, de aanduiding waar de foto's (ongeveer) zouden kunnen zijn gemaakt en de begeleidende tekst. Op de rechterpagina de betreffende foto's.

 

Laatste wijziging

24 juni 2019

Terzijde

Ed Buijsman, Frans Beekman, Luuk Draaijer, Jan Koolen (†) en Gerard Ouweneel. No 22 –De Beer in beeld (II) Een fotoverslag over het natuurmonument De Beer voor de periode na 1945.