Natuurmonument De Beer

 

 

Einde

Laatste wijziging

15 oktober 2018

Toelichting bij de afbeeldingen

Van veel foto's is een betere kwaliteit op aanvraag beschikbaar. Aanvraag.

 

Tenzij anders vermeld betreft het foto's die zijn genomen op De Beer.

 

 1. Kooij in zijn kano op de Nieuwe Waterweg, 1930. Foto Niko Tinbergen.

 2. Gezelschap in de keet van jachtopziener (Theo) Pols. Van links naar rechts: Theo Pols, G. Tijmstra, P. Daerns en Mien (in de wandeling Pop) Tijmstra, augustus 1927. Foto Frans Kooijmans.

 3. Jacques Sietze en Kooij in het huisje van de Vogelbescherming, najaar 1930. Foto Frans Kooijmans.

 4. Kooij. Plaats, datum en fotograaf onbekend.

 5. Kooij, juni 1949. Foto Rademakers (?).

 6. Kooij, juni 1949. Foto Rademakers (?).

 7. Kooij, juni 1949. Op de achtergrond Rommelasperges. Foto Rademakers (?).

 8. Grote sterns ringen, juni 1949. Foto Rademakers (?).

 9. Schuilhut van Kooij, 1950. Foto Frans Kooijmans.

10. Het telekanon van Kooij op het strand. Foto Frans Kooijmans.

11. Kooij in actie met zijn 'telekanon'; hier bij de Flaauwers inlagen, 1937. Foto. R. ten Kate.

12. Mike Weston (links) op bezoek Kooij; met een versie van met het 'telekanon' van Kooij, 1994. Foto Mike Weston.

13. ??. Foto Frans Kooijmans.

14. Zwartkopmeeuw, juni 1950. Foto Frans Kooijmans.

15. Lachstern, juni 1949. Foto Frans Kooijmans.

16. Legsel van de Lachstern, juni 1949. Foto Frans Kooijmans.

17. Lachsternpaar, juni 1949. Foto Frans Kooijmans.

18. Broedende Lachstern op De Beer, juni 1949. Foto Frans Kooijmans.

19. Aan de zuidkant bij de Brielse Maas. Foto Frans Kooijmans.

20. Stuifduinen, 1938. Foto Frans Kooijmans.

21. De Blencken, de woning van opzichter Korfmaker. Foto Frans Kooijmans.

22. Kemphanen. Foto Frans Kooijmans.

23. Aan de zuidkant; op de achtergrond de stompe toren van Brielle. Foto Frans Kooijmans.

24. Jonge duinen. Foto Frans Kooijmans.

25. Stuifduinen; op de voorgrond een duindoorn. Foto Frans Kooijmans.

26. Strandplevier (mannetje). Foto Frans Kooijmans.

27. Lachsternpaar met jong. Foto Frans Kooijmans.

28. Strandvlakte, juli 1949. Foto Frans Kooijmans.

29. Bij de Brielse Maas, augustus 1949. Foto Frans Kooijmans.

30. Strandvlakte, juli 1949. Foto Frans Kooijmans.

31. Legsel van de Lachstern, juni 1949. Foto Frans Kooijmans.