Natuurmonument De Beer

Onderwerpen in Nederland

 

Vogels en landschap van 'De Beer', 1939

Eenden en meeuwen in wintertijd, 1947

Vogels van de Vondelingenplaat, 1947

De idyllische vuilnisbelt, 1948

Op en om de Ackerdijkse plassen, 1948

In het land van der watermolens, 1948

Vogeleiland "De Beer", 1948

De Velduil, 1949 (?)
De zwart-wit film laat het een en ander zien over het leven van de velduil. Naast het broeden en het grootbrengen van de jongen is er ook aandacht voor het jagen van de uil. Ook is te zien op welke manier de uil zijn prooidieren, waaronder veldmuizen, naar binnenwerkt.

Bos en Hei, 1951(?)
Deze kleurenfilm laat de bossen, heidevlakten en zandverstuivingen van het Nationale Park 'De Hoge Veluwe' zien. Maar ook de dieren die hier leven, komen aan bod: de herten, reeën en moeflons (wilde schapen) en ook enkele karakteristieke vogels, zoals korhaan, wulp en specht.

In Noordwest Overijsel, 1950 (?)
Deze kleurenfilm heeft de uitgestrekte plassen en moerassen van de Beukeler en de Belter Wijde als onderwerp. In de stilte en de eenzaamheid van deze grote rietwildernissen komen zeldzame vogels voor, zoals de blauwe kiekendief, purperreiger en roerdomp en verschillende andere 'geheimzinnige' bewoners van het moerasgebied. Prachtig is ook de flora in dit gebied: ratelaar, koekoeksbloem, wateraardbei. moeraslathyrus en nog vele andere mooie planten, die karakteristiek zijn voor laagveengebied.

De Maaslandse Vlietlanden (?)

Strand en Wad (?)
De kleurenfilm ?Stand en Wad? toont opnamen van het mooie eiland Texel, beelden van het vogelleven op het strand, op het wad en ook van allerlei zeedieren, zoals de heremietkreeft, zeekreeft, poon, harnasmannetje, enkele hoais00rten. Verder zeeanjelieren en zeedahlia en bloemdieren die opvallen door hun lieflijke verschijningen en door hun fijne kleuren.

Vinkenbaan en vinkentrek (?)
De zwart-wit film maakt de kijker vertrouwd met het werk op een vinkenbaan. De film laat het bedrijf en de vangtechniek op de vinkenbaan op Ockenburg zien, waar vogels gevangen worden ten dienste van het onderzoek naar de vogeltrek. De gevangen vogels worden geringd, geregistreerd en daarna weer vrijgelaten. Hierdoor is het mogelijk met zekerheid een aantal dingen over de vogels te weten te komen, zoals welke weg zij volgen naar hun wintergebied, waar zij overwinteren, waarheen zij tijdens de broedtijd rijzen en nog een aantal andere interessante zaken.

Wintergasten op De Pier (?)

Naar het buitenland

In het begin van de jaren vijftig begon Simon de Waard ook met buitenlandse reizen. Dit leidde tot toeristisch interessante films. Deze zullen heir niet verder worden besproken. Hier slechts een overzicht van de Zweden en Lapland (1952), Joegoslavië 1953), Portugal (1954), Ierland (1955), Marokko (1956), Spanje (1957), Denemarken en Noorwegen 1958), Griekenland (1959), Tsjechoslowakije 1960), Engeland, Wales en Schotland 1961), Turkije (1962), Finland (1963), Hongarije (1964), Polen (1965), Oostenrijk (1966), Italië (1967), Roemenië (1968), Griekenland (1969), Denemarken (1970), Portugal (1971), Spanje (1972), Zweden (1973) en tot slot Noorwegen (1974).

 


Laatste wijziging

15 oktober 2018

Zie ook elders

Een groot aantal fragmenenten van de Nederlandse films van Simon de Waard is in gedigitaliseerde vorm te bekijken bij Beeld en Geluid in Hilversum > Zoekfunctie Beeld en Geluid.

Terzijde

Fim Simon de Waard

Een bericht over de vooroorlogse film van Simon de Waard over De Beer afkomstig uit het Rotterdams Nieuwsblad van 11 april 1938.