Natuurmonument De Beer

Een mooi voorbeeld is wat de hartstochtelijke NJN'er Kees van Leeuwen overkwam. Kees was in het bezit van een zogenaamde wetenschappelijke vergunning. Deze was geldig voor een jaar, maar niettemin was niet alles op De Beer toegankelijk. Wetenschap of niet. Maar Kees, die onder andere vogelinventarisaties deed en daarover ook rapporteerde aan het bestuur van de Stichting Natuurmonument De Beer, dacht daar soms anders over.

Betrapt?

Eén zo'n keer was op 3 augustus 1952. Hij werd door Korfmaker in een verboden deel van het terrein betrapt. De 'overtreding artikel 461' kwam Kees duur te staan. Hij kreeg eind augustus een brief die was ondertekend door de voorzitter van Stichting Natuurmonument De Beer, J Bakker. De straf: de toegang tot terreinen van De Beer wordt Kees (voor altijd) ontzegd en de naam van Kees van Leeuwen wordt geschrapt uit de lijst van “vrienden'. De vriendenbijdrage van 5 gulden zal aan Kees worden terugbetaald.

Kees liet het er echter niet bij zitten. Hij schreef een brief aan rentmeester De Voogd. In deze brief benadrukte Kees zijn liefde en zijn verdiensten voor De Beer én zijn verdriet over de opgelegde straf. Uiteindelijk liet men genade voor recht gelden. Bij brief van 10 december werd de straf ingetrokken. Bakker schreef: 'Vertrouwd wordt, dat U het bestuur voortaan zult steunen in zijn streven de planten- en dierenleven op “de Beer” bescherming te verlenen en anderzijds het natuurreservaat in toelaatbare mate dienstbaar te maken aan de doeleinden der recreatie.' Ja, u leest het goed: recreatie.

Brie aan Kees van Leeuwen

De brief van de voorzitter van het bestuur van de Stichting Natuurmonument De Beer, J. Bakker, waarin Kees van Leeuwen 'gratie' wordt verleend.

 

Laatste wijziging

15 oktober 2018

Terzijde

Iot het dagboek van Kees van Leeuwen

Uit het dagboek van Kees van Leeuwen.