Natuurmonument De Beer

Deze kaart lijkt misschien niet zo spannend, maar wat de kaart interessant maakt, is de datering. Dekaart dateert namelijk van de zomer van 1955.

En dat niet alleen maar ook de titel van de kaart intrigeert: 'Schets v.h. principe voor een buitenhaven Rozenburg--west III'. Dit betekent dat er al plannen voor havenleg op de kop van Rozenburg waren voor de datum van de tot nu toe gevonden 'eerste' kaart. Deze dateert van mei 1956 (— De geschiedenis van De Beer, 1955-1965). De nu gevonden kaart is ook nog van voor de Suez-crisis, de crisis die zo'n belangrijke rol speelde bij de gedachtenvorming over de havenontwikkeling in Rotterdam.

Wat ook vraagtekens oproept. is de 'III' in de titel van de kaart. Dit zou kunnen suggereren dat er nog eerdere kaarten bestaan, mogelijk in het archief van de Directie Benedenrivieren van Rijkswaterstaat.

Kaart 1955

 

* Uit: L.W.G. de Roo de la Faille, 'Tankers, Tonnage en Toekomst', Rotterdam, 1958, p. 35.

 

Laatste wijziging

15 oktober 2018. Oorspronkelijk 2015, 11 maart. februari.