EditRegion4

De Beer volgens Karel Waldeck

Karel Waldeck[Laatste wijziging: 29 nob 2017]

De bekende amateur-ornitholoog (en chirurg) Karel Waldeck was een trouw bezoeker van De Beer. Onlangs is bovendien gebleken dat hij ook een verwoede filmer. Dankzij de vriendelijke medewerking van zijn zoon, Pim Waldeck, konden we een lange kleurenfilm van De Beer laten digitaliseren. De film is waarschijnlijk ergens uit de jaren vijftig.

Voor achtergronden over de persoon en het vogelleven van Waldeck zie Uit Mr P.W. Waldeck, 'Waldeck, de geschiedenis van het geslacht Waldeck (Immenhausen) in Nederland', het deel 'De veldornitholoog'. Aan dit document is het lemma over Karel Waldeck in het onvolprezen boek van Karel Voous, 'In de ban van vogels', Scheffers Utrecht, 1996, toegevoegd

Synopsis

De film is op 27 november bekeken door Luuk Draaijer, Gerard Ouweneel, Ed Veling en Ed Buijsman. Op basis hiervan is een zeer globale synopsis opgesteld. Niet alles kon met zekerheid worden geduid,. Zeker is wel dat, hoewel de film is overgeleverd als handelend over De Beer, zeker niet alle beelden De Beer betreffen. Het was echter niet altijd duidelijk waar de beelden dan wel werden gefilmd. Suggesties in deze zijn welkom (e-mail: ed. buijsman@xs4all.nl).

Let op! De totale lengte van de film is 37 minuten.

Even geduld ...

 

Geplaatst met vriendelijke toestemming van P. Waldeck, Den Haag.