EditRegion4

Films over De Beer

[Laatste wijziging: 8 dec 2016]

Archiefonderzoek heeft diverse verwijzingen naar films over De Beer opgeleverd. De enige film waarover echter zekerheid bestond, was de film van Simon de Waard uit 1948 over De Beer. Deze film bevindt zich in het Gemeentearchief van Rotterdam. Van de andere films bestonden tot voor kort alleen maar vermoedens.

Een eerste verrassing was de ontdekking van verloren gewaand filmmateriaal van Simon de Waard door Gerard Ouweneel en Ruud Vlek. Een deel van dit materiaal is inmiddels op DVD verschenen. Deze DVD - met ook veel ander uniek ornithologisch fimmateriaal - is een bijlage bij het prachtige boek 'Een eeuw vogels beschermen', uitgegeven door SOVON. De DVD is bij SOVON ook los verkrijgbaar. De film is een compilage van materiaal uit de uitgebreide versie uit het Gemeentearchief Rotterdam.

Rotterdams NieuwsbladOnderzoek naar de Rotterdamse cineast en schrijver Simon de Waard bracht ook nog een aantal verrassingen voort. Zo bleek Simon de Waard ook voor de Tweede Wereldoorlog al een film over De Beer gemaakt te hebben. Dit blijkt onder andere uit krantenartikelen uit 1938 (zie hiernaast: Rotterdams Nieuwsblad 11 april 1938) en 1939 waarin melding wordt gemaakt van filmavonden van Simon de Waard over De Beer. De Waard vertoonde op deze avonden een film met de titel 'Vogels en landschap van De Beer'. Van deze laatste film is tot op heden nog geen exemplaar gevonden. Het zou overigens heel wel mogelijk zijn dat De Waard in zijn film 1948 materiaal uit zijn eerdere film heeft gebruikt.

Bovendien bleek er nog een film over De Beer door de Rotterdamse ornitholoog Dick van Sijn gemaakt te zijn. En na lang zoeken en navragen bleek ook nog eens dat de film die was toegschreven aan de Rotterdamse schoolinspecteur Kreiken, wel degelijk nog te bestaan. Hij staat echter op naam van de directeur van de Gemeentelijke Schoolbioscoop in Rotterdam A.M. van der Wel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikel film Van SijnDit leidt tot het volgende overzicht van films over De Beer

 • A.M. van der Wel. Omstreeks 1930. Vogelleven in en om Rotterdam. 50 minuten. EYE filmmuseum, Amsterdam. Op zichtkopie aldaar te bekijken.
 • Dick van Sijn. 1935. Zee, Rotsen en Vogels. Duur onbekend. Het is niet bekend of van deze film nog exemplaren bestaan. Zie ook het krantenartikel hiernaast in de Gooi- en Eemlander van 6 november 1935.
 • W. van der Kloot. 1937. Bezoek aan De Beer als onderdeel van de jaarvergadering van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging. 5 minuten. Overgedragen aan Stichting Beeld en Geluid, Hilversum.
 • Simon de Waard. 1939. Vogels en Landschap van 'De Beer'. Duur onbekend. Het is niet bekend of van deze film nog exemplaren bestaan. Waarschijnlijk verloren gegaan bij het bombardement van Rotterdam in mei 1940. De Waard woonde toen net binnen de brandgrens.
 • Simon de Waard. 1949. Op het vogeleiland De Beer. Duur 70 minuten, verdeeld in twee delen. Gemeentearchief Rotterdam. Zichtkopie aldaar te bekijken. Een deel van de film ook te zien op deze website!
 • Polygoon Hollands Nieuws. 1950. De vogelkolonie in het Natuurmonument “De Beer”. Duur 1'32”.
  Stichting Beeld en Geluid, Hilversum. Ook te zien op deze webste!
 • Polygoon Hollands Nieuws. 1951. Opruimingswerkzaamheden aan de kust. Duur 1'39”. Stichting Beeld en Geluid, Hilversum. Kopie aldaar te bekijken.
 • Simon de Waard. Ca. 1955. De grotesternkolonie. Duur onbekend. Het is niet bekend of van deze film nog exemplaren bestaan.
 • Polygoon Hollands Nieuws. 1958. Koningin Juliana geeft startsein voor Europoort. Duur 2'37”.Stichting Beeld en Geluid, Hilversum. Kopie aldaar te bekijken.
 • Albert Gols. 1960/61. Zee, zand en slib. Duur onbekend. Het is niet bekend of van deze film nog exemplaren bestaan.

Daarnaast zijn er verder niet bevestigde meldingen van films over De Beer van Burdet, Van der Knoop en Strijbos.