EditRegion4

DVD-ROM over De Beer

Versie 3 van de DVD-ROM met informatie over De Beer. Deze versie bevat nog meer informatie en afbeeldingen dan de vorige versies.

Deze versie 3 (maart 2014), is verkrijgbaar bij Ed Buijsman en kost € 5, inclusief portokosten. U kunt het schijfje bestellen door het bedrag over te maken op rekening NL20 ASNB 0707 1330 33 ten name van Ed Buijsman, Houten onder vermelding van 'Schijfje De Beer'. Het schijfje wordt u dan per post toegezonden.

Vermeld ook uw volledige adres op de overschrijving!! Dit staat er tegenwoordig niet altijd meer automatisch bij! U kunt ons ook een e-mail sturen met daarin uw adres (ed.buijsman@xs4all.nl).

Informatie over de Inhoud van de DVD-ROMmet informatie over De Beer

Het gaat om een DVD-ROM. Deze is alleen geschikt voor de PC en kan dus niet bijvoorbeeld met een DVD-speler op de televise worden bekeken.

 

Eindesymbool

23072015