EditRegion4

DVD-ROM over Natuurmonument De Beer

Versie 3 van de DVD-ROM met informatie over De Beer is beschikbaar. Deze versie bevat nog meer informatie en afbeedlingen. Lees hier hoe te bestellen.

Het boek 'Een eersteklas landschap. De teloorgang van natuurmonument De Beer' bevat ongeveer 160 afbeeldingen. In de loop van de jaren dat het onderzoek duurde, zijn echter veel meer afbeeldingen verzameld. Niet alles was echter geschikt voor het boek. Soms op technische gronden, maar het was gewoon ook te veel. Ook is veel ander materiaal, zoals documenten, film en geluid, verzameld. Daarom nu dit schijfje voor gebruik en naslag op de PC.

DE DVD-ROM bevat onder andere het volgende materiaal:
• Ruim 500 afbeeldingen over de volgende onderwerpen: De Beer voor de oorlog, De Beer na de oorlog, de vogels, de diaserie van Simon De Waard, mensen, gebouwen, kaarten, tekeningen, luchtfoto's, de Tweede Wereldoorlog, de afbraak van De Beer en Europoort.
• De volledige diaseries van Simon de Waard en Karel Schot over De Beer.
• Uit het originele manuscript voor het boek komt de volgende informatie: het volledige, oorspronkelijke manuscript van 'Een eersteklas landschap' (met alle oorspronkelijke tekstboxen) met verder Chronologie van gebeurtenissen rond de aanleg van Europoort 1955-1958, Samenstelling van het bestuur van de Stichting Natuurmonument De Beer, Aantallen kustbroedvogels op De Beer volgens het boek Kustbroedvogels in het Noordelijk Deltagebied van Meininger, Arts en Van Swelm.
• Afbeeldingen van enkele tientallen memorabilia over De Beer, zoals suikerzakjes, toegangsbewijzen, lidmaatschapskaarten, uiterlijk van het boek 'Het Vogeleiland' en ook de 'kwitantie' van de verkoop van De Beer.
• Informatieboekjes van de Stichting Natuuurmonument De Beer, Wandeling I8, De Beer, uit het boekje 'Rotterdammer waarheen?', Een vogelparadijs in de Toelichting bij de onderwijs film 'In en om Rotterdam', Het verhaal 'Op "De Beer" ' uit het boek 'Waar de stilte spreekt' van Jan P. Strijbos, het verhaal 'Dagboek van De Beer' van Niko Tinbergen uit het boek 'De Luister van het land' en nog een aantal andere teksten.
• Vele artikelen over De Beer in (natuur)tijdschriften.
• Geluidsfragmenten: reportage van de totstandkoming van de eerste verbinding van de Nieuwe Waterweg met Europoort, interview met Ed Buijsman in het programma Vroege vogels naar aanleiding van het verschijnen van 'Een eersteklas landschap', interview met Ed Buijsman voor Radio Rijnmond naar aanleiding van het verschijnen van 'Een eersteklas landschap'.
• Een kopie van eenn deel van de film van Simon de Waard uit 1948 over De Beer.
• De aflevering over De Beer in de serie Vergeten verhalen van RTV Rijnmond uit november 2006.
• Gesprekken met Korfmaker en Pols uit het televisieprogramma 'Holland ze zeggen ...' uit 1986 en een interview met Korfmaker uit hetzelfde programma.

Voorbeelden van het fotomateriaal

 

Beginscherm DVD De BeerDe DVD-ROM bevat een menustructuur waardoor alle inhoud eenvoudig te vinden en te bekijken is. Versie 3 (maart 2014) is verkrijgbaar bij Ed Buijsman en kost € 5, inclusief porto.

U kunt de DVD-ROM bestellen door het bedrag over te maken op rekening NL20 ASNB 0707 1330 33 ten name van Ed Buijsman, Houten onder vermelding van De Beer. Het wordt u dan per post toegezonden.

Vergeet ook niet uw adres aan ons door te geven! Dit staat er tegenwoordig niet altijd meer automatisch bij! Doe dit op de overschrijving of via de e-mail (ed.buijsman@xs4all.nl).

Het gaat om een DVD-ROM. Deze is dus alleen geschikt voor de PC en kan bijvoorbeeld niet met een DVD-speler op de televise worden bekeken.

 

 

Eindesymbool

23072015