EditRegion4

Colofon

Deze website kon tot stand komen door de resultaten van het jarenlange onderzoek dat nodig was voor het boek 'Een eerste klas landschap. De teloorgang van natuurmonument De Beer'. Dit onderzoek leverde een schat aan informatie en documentatie op. Niet alles hiervan kon in het boek een plekje vinden; gelukkig biedt deze website op een andere wijze daartoe ook ruimte.

Het boek 'Een eerste klas landschap' kwam uit in 2007. Het onderzoek is daarna echter doorgegaan. Daarom is er na de verschijning van het boek nog meer materiaal beschikbaar gekomen en ongetwijfeld liggen er nog verrassingen te wachten om ontdekt te worden. Ook daarvoor biedt deze website dan een geschikt podium. Er wordt mij nog wel eens gevraagd waarom ik dit doe en hoe ik ertoe gekomen ben. Voor nieuwsgierige mensen daarom: Waarom doet een mens zoiets?

De speurtocht naar materiaal over De Beer is in de loop van de jaren door velen ondersteund. In het bijzonder moeten genoemd worden: Arno van Berge Henegouwen, Paul Boeren (†), Cor Bravenboer, Herman van Bruggen, Eva Buijsman, Peter Bulthuis, F.C.M. Doove, N.W.F.A. Grimme, Loes van Harrevelt, Hans Haven, René van Hees, Theo Hortensius, C. de Jager, M. Kikkert, ir. W.G. van der Kloet, Roald Kooijmans, Wim Kuijper, Kees van Leeuwen, J. Mak, Wybo van der Meer, Peter Meininger,Leen van Nieuwenhuizen, Peter Nijhoff (†), H. Nuijen, Peter Paalvast, Adrie Pols-de Visser, Hans Sakkers, Jenny Schoonderbeek, Nina Smits, Norman D. van Swelm, Martin Voermans, Henk Vogelzang (†), Hans de Waard, Mike Weston en Carolien Wuyster.

Bijzondere dank gaat bovendien uit naar: Maarten Bakelaar (†), Ann Den Bakker-Korfmaker, Frans Beekman, Jan Koolen, Piet Korfmaker, Cornelis Lievaart, Toine Maas, Peter Milders, Cees Pols (†), Jelle Reumer, Ruud Vlek, Henk de Wolde en bovenal Gerard Ouweneel.

De uitgave van het boek 'Een eersteklas landschap' werd mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van
Elise Mathilde Fonds, Gemeentearchief Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam N.V., Koninklijke Boskalis Westminster N.V., Stichting Bevordering van Volkskracht, Stichting Europoort Botlek Belangen, Stichting Vogelreizen, Vogelbescherming Nederland en Fortis Vastgoed Ontwikkeling N.V..

 

Eindesymbool

12112012