EditRegion4

Documentatie over De Beer

[Laatste wijziging: 15 dec 2015]

Mededelingenreeks Natuurmonument De Beer

In deze mededelingenreeks verschijnen korte notities die op onderdelen nadere informatie over natuurmonument De Beer geven. Zie voor een overzicht van de tot nu verschenen notities: Mededelingenreeks Natuurmonument De Beer.

Publicaties van Stichting Natuurmonument De Beer

De Stichting Natuurmonument De Beer heeft in zijn bestaan maar een gering aantal publicaties uitgebracht.
Zie hier voor een overzicht.

Het Vogeleiland

De klassieker uit 1930 over natuurmonument De Beer van Gerrit van Beusekom, Frans Kooijmans, Martien Rutten en Niko Tinbergen. Het Vogeleiland

Verhalen over De Beer

Met onder andere verhalen over De Beer door mensen die De Beer nog hebben gekend.

Verhalen over De Beer

Een selectie van artikelen in natuurtijdschriften

Artikelen over De Beer in natuurtijdschriften

Teksten in andere publicaties

Hieronder een aantal verhalen over de Beer om te downloaden. Alle bestanden zijn in pdf-vorm.

Het verhaal 'Op "De Beer" ' uit het boek 'Waar de stilte spreekt' van Jan P. Strijbos, zonder jaartal (ca. 1925).

De tekst van Thijsse over De Beer in het Verkade-album 'Onze groote rivieren', 1938.

Het verhaal 'Voor- en najaar op De Beer' uit het boek 'Door veld en beemd' van Rinke Tolman en J.I. Van Schaick, zonder jaartal [ca. 1936]

Het verhaal 'In de stilte' (fragment) uit het boek 'Door veld en beemd' van Rinke Tolman en J.I. Van Schaick, zonder jaartal [ca. 1936]

Het merkwaardige verhaal van Bik Tekke over zijn bezoek aan De Beer met een Pakistaanse prinses. Dit verhaal is gepubliceerd in het boek 'Een leven met de vogels', 1981. [Met dank aan Ruud Vlek]

De vierdelige artkelenserie 'Herinneringen aan De Beer' die Niek Vechtman in het dagblad Het Vrije Volk van 3, 10, 17 en 24 november schreef.

Bijzondere documenten

De agenda met bijlage van de vergadering van de gemeenteraad van Rotterdam op 28 november 1957. In deze vergadering werd het formele besluit genomen voor de aanleg van Europoort. Merk ook op dat het punt 'plan-Europoort' onedr nummer 30 als laatste op de agenda staat. Daar is destijds vast over nagedacht.

De kwitantie van de verkoop van het grondgebied van De Beer []. Voor bijna 15 miljoen gulden kon de grond van De Beer door de gemeente Rotterdam worden aangekocht en opgeruimd. Omregekend naar nu en rekening houdend met de inflatie zou 15 miljoen gulden van toen overeenkomen met ongeveer 40 miljoen euro nu. De kwitantie bevindt zich in het Brabants Historisch Informatie Centrum in De Bosch.

In december 1963 deed het bestuur van de Stichting Natuurmonument De Beer een persbericht uitgaan over de nadere sluiting van De Beer []. Merkwaardig klinkt de zinsnede: 'In 1959 werd ca. 175 ha van het mooiste deel van het natuurreservaat opgespoten ten behoeve van het hoogoventerrein. Een bittere ervaring voor de natuurbescherming is, dat deze grond, waarvoor o.a. Het Breed en de Klutenplas werden opgeofferd, nog steeds ongebruikt ligt'. Merkwaardig als we terugdenken aan de dociele houding van het bestuur. En ook als we ons de uitspraken van voorzitter Van der Meer voor de geest halen, toen hij in het begin van de jaren zestig opmerkte dat De Beer nog tientallen jaren zou blijven bestaan. Eveneens in december 1963 stuurde het bestuur een brief aan de Vrienden van De Beer [].

Bronnenonderzoek

Het boek 'Een eersteklas landschap' over de geschiedenis van het natuurmonument De Beer verscheen in oktober 2007. Het boek was het resultaat van een onderzoek van vijf jaar. Een onderzoek waarbij veel archiefmateriaal werd bestudeerd en veel bibliotheken zijn aangedaan. Er is vaak naar mijn bronnen gevraagd, nadat het boek was verschenen. Deze publicatie geeft een eerste overzicht van veel van wat tijdens het onderzoek is bestudeerd. Daarbij is soms ook enige inhoudelijke informatie over de bewuste bronnen opgenomen.

Deze informatie kan desgewenst in de toekomst gebruikt worden om verder onderzoek te doen naar de geschiedenis van De Beer. Het verhaal over de teloorgang van De Beer is immers niet af; zeker zal bij verder onderzoek nieuw materiaal gevonden worden. Zo is geschiedenis: het gaat over het verleden, maar het blijft levend.

Download 'Bronnen van informatie over het natuurmonument De Beer', 62+vi pagina's, 1 MB

En verder ook nog dit

Het boek 'Een eerste klas landschap', 2007.

CD over De Beer.