EditRegion4

Documentatie over Simon de Waard

[Laatste wijziging: 26 jun 2015]

In 2010 is een biografie over Simon de Waard onder de titel 'Simon de Waard. Leven en werk van de Rotterdamse cineast en fotograaf' verschenen. 1 Tijdens het onderzoek dat mede ten grondslag lag aan het boek, is op onverwachte plaatsen informatie over delen van het leven van De Waard tevoorschijn gekomen. Niettemin is ook nu nog informatie over Simon de Waard schaars en fragmentarisch. Daardoor is ook het nodige niet opgehelderd, onduidelijk gebleven. Het is echter zeker mogelijk dat in de toekomst nieuwe informatie zal worden gevonden. In ieder geval is dat te hopen, want Simon de Waard blijft in een aantal opzichten een fascinerende persoonlijkheid. Deze publicatie is bedoeld om in de marge van de biografie een overzicht te geven van het thans bekende bronnenmateriaal.

E. Buijsman. Documentatie over Simon de Waard. Mededelingenreeks Natuurmonument De Beer 17, 18 pp., 2015.

Download 'Documentatie over Simon de Waard', 0,8 MB

Zie ook 'Simon de Waard. Leven en werk van de Rotterdamse cineast en fotograaf '

Omslag reeks


26062016