EditRegion4

Uitgaven van de Stichting Natuurmonument De Beer

[Laatste wijziging: 27 jun 2015]

De Stichting Natuurmonument De Beer werd in 1935 opgericht. De belangrijkste taak van de stichting was het beheer van het natuurmonument. Toch werd er ook al vroeg gesproken over uitgaven. De eerste bezigheden op dit terrein stammen uit de begintijd van de stichting. In 1938 had het bestuur namelijk al plannen om een informatief boekje over het natuurmonument uit te geven. Dit zou moeten worden verzorgd door het bestuurslid Jan Drijver. Het is er echter noot van gekomen.

Kort na 1950 werd het bestuur actiever. Het natuurmonument was in de oorlog weliswaar ernstig beschadigd, maar toch zover hersteld dat het in 1948 weer voor het publiek kon worden open-gesteld. Bovendien bleek dat kustbroedvogels in grote getale De Beer weer als broedgebied kozen. Het aanvankelijke pessimisme van vlak na de oorlog maakte plaats voor het besef dat De Beer nog steeds veel te bieden had. En zo viel het besluit om een informatieboekje te maken waarin al het fraais dat op De Beer te zien was, aan de orde zou komen. Het boekje zou drie drukken beleven, totdat De Beer eind jaren vijftig en begin jaren zestig van de aardbodem verdween door de aanleg van Europoort. Waarschijnlijk in het begin van de jaren vijftig besloot het bestuur ook om ansichtkaarten uit te brengen; deze werden onder andere verkocht door opzichter Korfmaker.

Gaandeweg het bestaan van de Stichting Natuurmonument De Beer kreeg het ook andere gebieden dan De Beer onze zijn hoede. Dit droeg er mede toe bij dat de opvattingen over het publicatiebeleid van de Stichting (geografisch) ruimer werden. In 1975 werd de Stichting opgeheven en gingen de bezittingen die de Stichting beheerde, over naar Natuurmonumenten. Uiteindelijk heeft de Stichting in haar veertigjarig bestaan slechts een bescheiden reeks publicaties het licht doen zien.

E. Buijsman. Uitgaven van de Stichting Natuurmonument De Beer. Mededelingenreeks Natuurmonument De Beer 16, 8 pp., 2015.

Download 'Uitgaven van de Stichting Natuurmonument De Beer', 0,9 MB

Omslag reeks