EditRegion4

Diaserie over De Beer, Simon de Waard

De diaserie 'Vogeleiland "De Beer"' staat op naam van Simon de Waard. De serie bestaat uit 60 dia's met een bijbehorend tekstboekje. De dia's zijn grotendeels van de hand van Simon de Waard. Te oordelen naar de uitvoeringsvorm was het bedoeld voor gebruik in het lager onderwijs. Dia's en tekst geven, net als de film van De Waard, een redelijk compleet overzicht van het bijzondere karakter van De Beer. De diaserie is uitgegeven door het Stichting Centraal Projectie Instituut in Amsterdam. Jaar van uitgave is niet vermeld, maar zal - afgaande op de afbeeldingen van de lachstern - in ieder geval van na 1949 moeten zijn.

Een document met afbeeldingen van de diaserie (samen met de diaserie van Karel Schot): 'De diaseries van Simon de Waard en Karel Schot over De Beer' [58 pagina's, 6.4 MB; opent in een nieuw venster]

Het originele document met de toelichtingen: 'Toelichting op de diaserie van Simon de Waard'. [opent in een nieuw venster]


19052012