EditRegion4

Diaserie over De Beer van Simon de Waard

Eerste | Vorige afbeelding | Volgende afbeelding | Laatste | Miniaturen

Broedende grutto

9. Broedende grutto.

De grutto broedt vooral in het weidegebied, maar ook wel op het Groene Strand; in totaal ongeveer 300 paren. De grutto is een slanke vogel met hoge poten en een lange hals en snavel. In het voorjaar zijn de kop en de hals fraai roodbruin van kleur; het vrouwtje is wat lichter van tint dan het mannetje. Beide sexen broeden, het vrouwtje echter het meest. Het nest met de vier dof-olijfgroene eieren ligt in de regel goed verborgen tussen het hoge gras. In de broedtijd maakt de grutto, evenals de kievit en de tureluur, mooie vliegbewegingen en roept daarbij een snel „Wíéto-wíéto-wíéto". meestal overgaand in, een veel langzamer „Grutto, grutto". De grutto staat, evenals de tureluur, graag op verheven punten in het broedterrein, bijv. op een paal of op een hek.

 


10072009