EditRegion4

Diaserie over De Beer van Simon de Waard

Eerste | Vorige afbeelding | Volgende afbeelding | Laatste | Miniaturen

Kemphanen op de kampplaats

10. Kemphanen op de kampplaats.

In de paar- en broedtijd verzamelen de kemphanen (de mannetjes) zich op bepaalde plaatsen van het terrein voor het houden van hun baltsspelen. Vooral wanneer de kemphanen in actie zijn leveren ze een fraai en interessant schouwspel; ze kruipen en springen, draaien met wijd uitgespreide kraagveren om elkaar heen, vliegen klapwiekend tegen elkaar op, enz. tot op een gegeven ogenblik de strijd of, beter gezegd, het baltsen voor korte tijd gestaakt wordt. Opvallend is, dat die vechtersbazen onderling zoveel verschil in kleur en tekening vertonen; er wordt wel eens beweerd, dat het onmogelijk zou zijn twee kemphanen in prachtkleed te vinden, die volkomen aan elkaar gelijk zijn. De mannetjes blijven het hele voorjaar bijeen op en om hun kampplaatsen en vestigen door hun opvallend gedrag de aandacht van de vrouwtjes op hun aanwezigheid.

 


10072009