EditRegion4

Diaserie over De Beer van Simon de Waard

Eerste | Vorige afbeelding | Volgende afbeelding | Laatste | Miniaturen

Tapuit

18. Tapuit. (Foto: H. J. A. de Reuver).

De tapuit is een broedvogel van het duingebied; nestelt in konijnenholen, ook onder steenhopen, in aarden walletjes, enz. De vogel vliegt in de regel laag boven de grond en dan meestal maar over korte afstanden. De tapuit maakt op de grond staande telkens snelle buigingen en wipt geregeld met de staart; hij neemt graag plaats op verhevenheden in het terrein, op aardkluiten of stenen, en valt dan op door zijn kaarsrechte houding. De vogel van de foto is een vrouwtje, dat insecten in de snavel heeft voor de jongen. Het mannetje heeft een wit voorhoofd, een zwarte vlek om het oog en bijna geheel zwarte vleugels.

 


10072009