EditRegion4

Diaserie over De Beer van Simon de Waard

Eerste | Vorige afbeelding | Volgende afbeelding | Laatste | Miniaturen

Bergeend (vrouwtje) bij de nestholte

19. Bergeend (vrouwtje) bij de nestholte. (Foto: F. P. J. Kooymans).

De bergeend broedt in konijnenholen, op sommige plaatsen in ons land ook wel in licht struikgewas. In 1949 huisden op De Beer ongeveer 250 broedparen. De bergeend valt direct op door zijn bontgekleurde verschijning en ook door zijn gansachtige vormen en gedragingen. Het mannetje is forser dan het vrouwtje en heeft een rode voorhoofdsknobbel. In de paartijd maken de mannetjes vaak ruzie met elkaar, waarbij ze eigenaardige bewegingen met de hals maken en duchtig met de vleugels slaan; de vrouwtjes lopen of zwemmen om de vechtende mannetjes heen en wakkeren door hun gedrag en geroep danig de jaloezie aan. Het nest bevat gewoonlijk 7 tot 12 eieren, soms meer, tot 15 en 16 toe. Het vrouwtje broedt alleen en begint hiermede pas als het gehele legsel voltallig is. De bergeenden hebben veel te lijden van de zilver- en mantelmeeuwen, die, wanneer de ouden met hun kroost naar de zee of de rivier trekken, de donsjongen grijpen en verslinden.

 


10072009