EditRegion4

Diaserie over De Beer van Simon de Waard

Eerste | Vorige afbeelding | Volgende afbeelding | Laatste | Miniaturen

Kolonie van grote sterns

30. Kolonie van grote sterns.

Van deze soort werden op De Beer in 1927 2 nesten gevonden; in 1941 waren er ongeveer 4000 broedparen. In 1942 werd door de drukke werkzaamheden tijdens de bezetting de kolonie grotendeels verlaten en in 1943 en 1944 hebben geen grote sterns op De Beer gebroed. In 1945 keerden de vogels echter weer terug naar hun oude broedterrein en er hebben toen ongeveer 1500 paren gebroed. Sedertdien is de kolonie weer regelmatig toegenomen en in 1949 waren er naar schatting ongeveer 10. 000 paren! De grote sterns broeden zeer dicht bijeen, op De Beer vooral op en tussen de lage biestarwegrasduintjes dicht bij de zee.

De grote stern is groter en forser dan het visdiefje en is hiervan goed te onderscheiden door de zwarte snavel en poten (bij het visdiefje: rood) en ook door de verlengde veren aan de kop. De sterns leven in hoofdzaak van kleine visjes, die zij al vliegende opsporen en dan weten te bemachtigen door zich van enige meters hoogte met vooruitgestoken snavel in het water te storten. De jonge vogels zijn die kunst pas na een zekere oefentijd meester en tot zolang worden ze trouw door hun ouders gevoerd (op het water of op de grond, dus niet in de vlucht). Beide sexen broeden en zorgen voor het grootbrengen der jongen.


 

10072009