EditRegion4

Diaserie over De Beer van Simon de Waard

Eerste | Vorige afbeelding | Volgende afbeelding | Laatste | Miniaturen

Visdiefje bij het nest met een jong en een ei

33. Visdiefje bij het nest met een jong en een ei.

Het visdiefje was vroeger ongetwijfeld de meest algemene broedvogel van De Beer; omstreeks 1929 broedden er naar schatting 20. 000 paren! Gedurende de oorlogsjaren is hun aantal zeer verminderd, maar in de jaren daaropvolgend gelukkig weer toegenomen en in 1949 waren er naar schatting 10. 000 paren. Ze broeden zowel in het weidegebied als in de duinen, zowel op het kale als op het begroeide strand, het meest echter op het zgn. Groene Strand. Grote sterns en dwergsterns worden vrijwel uitsluitend aan de zeekant broedend aangetroffen, maar het visdiefje, hoewel in hoofdzaak een broedvogel van de zeekust, broedt toch ook aan de kusten van het IJselmeer en komt ook, hoewel niet zo talrijk als broedvogel voor in het binnenland in de omgeving van meren, heideplassen en rivieren. Ze broeden zowel in grote als in kleine kolonies, maar nooit zo dicht bijeen als de grote sterns. De foto toont een visdiefje bij het nest, dat gemaakt is tussen lage melkkruidplantjes (Glaux maritima L. ).

 

10072009