EditRegion4

Diaserie over De Beer van Simon de Waard

Eerste | Vorige afbeelding | Volgende afbeelding | Laatste | Miniaturen

Lachstern bij het nest

37. Lachstern bij het nest.

De lachstern is nog slechts enkele malen in ons land als broedvogel waargenomen. Voor het eerst in 1931 op de strandvlakte van De Beer, in 1944 op de Makkumerwaard, in 1945 op een eilandje in de toen geïnundeerde Wieringermeerpolder en in 1949 wederom op De Beer (3 nesten). De lachstern komt als broedvogel voor in het Middellandse Zeegebied, het Zwarte- en Kaspische Zeegebied, in Klein-Azië, Turkestan, Perzië, India en op Ceylon en verder zijn er in Midden- en West-Europa nog enige geheel geïsoleerde broedplaatsen van de lachstern bekend; de belangrijkste van de Westeuropese broedplaatsen liggen in Denemarken, vooral in het Westen en Noorden van Jutland. De lachstern valt tussen de andere sterns op doordat de vogel hoger op de poten staat en door zijn betrekkelijk zware snavel; de Engelsen noemen hem Gull-billed Tern, dus: de stern met de meeuwensnavel. De Nederlandse naam houdt verband met één van de geluiden, die de lachsterns voortbrengen, een nasaal, lachend „Huhuhuhizh". De vogel roept ook „Tje-huh, tje-huh".

 

10072009