EditRegion4

Diaserie over De Beer van Simon de Waard

Eerste | Vorige afbeelding | Volgende afbeelding | Laatste | Miniaturen

Zilvermeeuw op het nest

46. Zilvermeeuw op het nest.

De zilvermeeuw is in ons land een zeer algemeen voorkomende vogel. 's Winters zien we ze ook veel in de steden. Ze broeden in kolonies in de duinen. Op De Beer zijn ze zich eerst in de oorlogsjaren als broedvogel komen vestigen. Die eerste, nog weinige paren zijn, ondanks intensief eierrapen door de bewakers, uitgegroeid tot een kolonie van ongeveer 200 paren. Het rapen of schudden der eieren (door het schudden wordt de kiem gedood) geschiedt om te voorkomen dat de zilvermeeuw zich te sterk uitbreidt, wat van zeer nadelige invloed zou zijn op de vogelstand in het algemeen. De zilvermeeuw rooft n.l. vaak eieren en jongen van andere vogelsoorten, vooral van sterns.

 

10072009