EditRegion4

Diaserie over De Beer van Simon de Waard

Eerste | Vorige afbeelding | Volgende afbeelding | Laatste | Miniaturen

Kievitenplas

3. Kievitenplas.

Voor de oorlog lag op deze plaats de zgn. Kievitenwei. In het vroege voorjaar stond er vaak water, maar doordat de wei door greppels ontwaterd werd, was de blinkende spiegel spoedig verdwenen. In de oorlogsjaren is er ten Zuidoosten van de Kievitenwei door opspuiting een hoogte ontstaan; in de afvoer van het opspuitingswater heeft zich een rug afgezet, waardoor de Kievitenwei geen afwatering meer heeft en door stagnerend water tot een plas geworden is. In het voorjaar is er veel drukte van water- en weidevogels, die hier in de omgeving broeden. In de zomer komen er veel trekvogels, die in het dan ondiepe water en op de slijkerige oevers volop voedsel vinden. Achter de hoogte, die Hoge Stort genoemd wordt, ligt het weidegebied (Het Breed). Op de achtergrond is nog iets te zien van de Nieuwe Polder.

 


10072009