EditRegion4

Diaserie over De Beer van Simon de Waard

Eerste | Vorige afbeelding | Volgende afbeelding | Laatste | Miniaturen

Lepelaars

56. Lepelaars. (Foto: F. P. J. Kooymans. )

De lepelaar broedt in ons land slechts op enkele plaatsen; er zijn kolonies in het Naardermeer, in het Zwanenwater bij Callantsoog (N. H. ) en in de Muy op het eiland Texel. Behalve in Nederland komt de lepelaar in West-Europa als broedvogel alleen in Zuid-Spanje voor; in Oost-Europa is hij als broedvogel algemener. Na de broedtijd zwerven de lepelaars, alvorens weg te trekken, voor een deel rond in de omgeving van de riviermondingen en zeegaten, en verschijnen dan ook op De Beer, waar ze in Augustus soms in troepjes van tientallen exemplaren op de slikken langs de Brielse Maas te zien zijn. Ze komen ook wei in de kreken om er te vissen. Ook op de voorjaarstrek, die vooral in Maart valt, worden de lepelaars geregeld op De Beer waargenomen.

 

10072009