EditRegion4

Diaserie over De Beer van Simon de Waard

Eerste | Vorige afbeelding | Volgende afbeelding | Laatste | Miniaturen

Wulp

58. Wulp.

De wulp is een vrij algemene broedvogel van de duinen en de heide, van hoogvenen en moerassige graslanden. Op De Beer komt de wulp niet als broedvogel voor, maar wordt er wel het grootste deel van het jaar waargenomen op de slikken langs de Brielse Maas en langs de Waterweg, ook wel aan het zeestrand. De wulp is gemakkelijk te herkennen aan de lange, naar beneden gebogen snavel. Op De Beer wordt in de trektijden ook geregeld de regenwulp waargenomen. Deze lijkt veel op de „gewone" wulp, maar is hiervan te onderscheiden door de geringere grootte en de kortere snavel. Een betrouwbaar kenmerk is de lichte streep, die midden over de schedel loopt. Ook de roep is anders, een hoog en doordringend „Bibibi"; de gewone wulp roept „Wulíép, wuliép" naast andere fluitende en trillende geluiden, die tot het mooiste behoren van hetgeen er aan geroep en gezang in de vogelwereld te beluisteren valt.

 

10072009