EditRegion4

Diaserie over De Beer van Simon de Waard

Eerste | Vorige afbeelding | Volgende afbeelding | Laatste | Miniaturen

Broedende wilde eend

4. Broedende wilde eend.

In de dichtbegroeide duinen, onder de beschutting van vlieren, duindoorns en braamstruiken, broeden veel wilde eenden. Het wijfje broedt alleen en zorgt ook voor het grootbrengen van de jongen. Ook slobeenden broeden in klein aantal op De Beer, terwijl de zomertaling zeer waarschijnlijk eveneens tot de broedvogels gerekend kan worden.


10072009