EditRegion4

Diaserie over De Beer van Simon de Waard

Eerste | Vorige afbeelding | Volgende afbeelding | Laatste | Miniaturen

Velduil

20. Velduil.

De velduil heeft enkele malen op De Beer gebroed en komt er ook op de trek voor. Het is een vogel van het open veld, die wel af en toe op palen of molenwieken, maar nooit in bomen plaats neemt. Het nest ligt altijd op de grond tussen kruipwilg, duindoorns, onder ruigte, enz. Uilen zijn nachtvogels, die vooral in de schemering en in lichte nachten jagen. De velduil is minder lichtschuw dan de andere soorten en in de tijd, dat er jongen te verzorgen zijn, wordt hij zelfs midden op de dag wel jagend aangetroffen. Behalve de velduil zijn ook de steenuil en de ransuil broedend aangetroffen op De Beer.

 

10072009