EditRegion4

Diaserie over De Beer van Simon de Waard

Eerste | Vorige afbeelding | Volgende afbeelding | Laatste | Miniaturen

Kluut bij het nest

21. Kluut bij het nest.

De kluut broedt veelal op de schelpvlakten op het strand, maar ook binnendijks worden wel nesten gevonden. In het geheel broeden er op De Beer ongeveer 300 paren. Het is een uiterst sierlijke vogel. De dunne, zwarte snavel is omhooggebogen; bij het voedselzoeken in ondiepe, slijkerige plassen maait de vogel met het opgewipte deel van de snavel heen en weer door de modder of het ondiepe water en bemachtigt zo allerlei kleine schaaldiertjes, kleine slakjes, wormen, enz. De kluut nestelt meestal in kolonies. Wanneer er mensen in de buurt van de nesten komen, vertonen de vogels vaak verlam¬mingsverschijnselen om de gevaarlijke wezens uit de omgeving te lokken. Bij hoge vloeden gaan vaak veel nesten verloren en verder ondervindt de klutenstand schade door de roofzucht van de zilvermeeuwen, die eieren zowel als kleine jongen roven en verslinden.

 

10072009