EditRegion4

Diaserie over De Beer van Simon de Waard

Eerste | Vorige afbeelding | Volgende afbeelding | Laatste | Miniaturen

Kapmeeuwen op de broedplaats

42. Kapmeeuwen op de broedplaats.

Evenals de grote stern is de kap- of kokmeeuw gedurende de oorlogsjaren als broed vogel sterk in aantal achteruitgegaan; in 1943 waren slechts on¬geveer 30 paren aanwezig. In de jaren na de bevrijding is hun aantal snel weer toegenomen en in 1949 waren er minstens 3000 hroedparen. Op de foto is een broedende kapmeeuw te zien; de partner staat op enige afstand. De duintjes zijn begroeid met biestarwegras en zeeraket. Op de achtergrond de zee.

 

10072009