EditRegion4

Diaserie over De Beer van Simon de Waard

Eerste | Vorige afbeelding | Volgende afbeelding | Laatste | Miniaturen

Jonge kieviten

6. Jonge kieviten.

Reeds vrij spoedig nadat zij uit het ei gekomen zijn, verlaten de kleine donsjongen het nest. Geleid en beschermd door de oude vogels bewegen zij zich over het terrein; ze zoeken al direct zelf hun voedsel. Wanneer er on¬raad is gaan de ouden op de wieken en blijven onder alarmerend geroep rond vliegen; de jongen „drukken" zich dan en blijven meestal tot het sein „veilig" gegeven wordt onbeweeglijk liggen. Zolang ze stil liggen zijn ze door hun schutkleuren moeilijk te ontdekken. (Ook bij de duikers, de eenden, de meeuwen en de sterns, de rallen, de plevieren en de hoenders verlaten de jongen bijna onmiddellijk nadat zij uit het ei gekomen zijn het nest; men noemt ze „nestvlieders").


10072009