EditRegion4

Filmstrook over De Beer, Karel Schot

De NCRV schoolradio heeft in de jaren vijftig en zestig een groot aantal zogeheten filmstroken uitgebracht. Deze filmstroken bevatten zwartwit dia's en waren bedoeld als lesmateriaal voor de lagere school. De onderwerpen waren zeer divers en liepen uiteen van aardrijkskunde, economie, geschiedenis tot natuur. De filmstroken van de NCRV werden gebruikt bij uitzendingen van de schoolradio. Tijdens de uitzending ging aan iedere foto een belletje vooraf, zodat de onderwijzer wist dat hij het volgende beeld moest tonen. De vertoning van de filmstrook ging met een filmstrokenprojector; eigenliijk een soort diaprojector.

Karel SchotDe foto's op de filmstrook zijn van de hand van Karel Schot (1927-1980). Voous meldt in zijn boek 'In de ban van vogels' over Schot: 'onderwijzer, leraar biologie, vogelasielhouder en publicist'. Schot was in Rotterdam een bekende en geziene persoonlijkheid die door zijn bijzondere aanpak, velen tot enthousiasme voor de vogels en de natuur in het algemeen bracht'. Voou maakt ten onrechte geen melding van de beroemde 'vogelklas'. Rond 1950 werd bij de toenmalige schoolmeester Karel Schot een duif gebracht. Omdat hij graag biologieles gaf en ook zijn leerlingen interesse voor de natuur wilde bijbrengen besloot hij het dier in de klas te verzorgen. Samen timmerden ze een hok voor hem en na een tijdje was de vogel weer opgeknapt en kon weer vrijgelaten worden. Al gauw werd vaker een zielige vogel meegebracht door de leerlingen. En langzamerhand kwamen er steeds meer zelfgebouwde hokken in de klas te staan.

Het gedachtengoed en het werk van Karel Schot wordt in ere gehouden door de Stichting Vogelklas Karel Schot .

Een biografie van Karel Schot .

Gerard Ouweneel gaf in 2010 lezing ter gelegenheid van een expositie over Karel Schot in het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam.

 

 

19052012