EditRegion4

Foto's uit het fotomapje I

De Stichting Natuurmonument De Beer heeft ooit fotomapjes met foto's ('snapshots') uitgegeven. Het hier gepubliceerde mapje bevat 12 echte (!) foto's die op een of andere manier alle iets met natuurmonument De Beer te maken hebben. De foto's hebben in origineel een afmeting van 7 bij 9 centimeter. Fotografen worden niet vermeld, maar vrijwel zeker zijn enkele foto's van de hand van Frans Kooijmans. De teksten bij de foto's zijn de originele teksten op de achterkant van de foto's. Er zijn twee merkwaardigheden. De eerste is dat op het omslag de plaatsnaam verkeerd is gespeld. De tweede is dat de Grote Stern ontbreekt.

Met dank aan R. Vermeer.

240321015