EditRegion4

Foto's Korfmaker

Eerste | Vorige afbeelding | Volgende afbeelding | Laatste | Miniaturen

Poelier Dobbelsteen en opzichter Korfmaker

Veel geschoten wild ging naar de lokale poelier Dobbelsteen (links), die overigens zelf ook regelmatig mee deed aan de jacht. Rechts Wabe Korfmaker. Jachtopziener Pols was ook actief. Zo schoot hij buiten de reguliere jachtpartijen volgens opgave in het register van de koninklijke jacht in het seizoen 1952/53: 11 fazantehanen, 6 fazantenhennen, 2 houtsnippen, 7 kraaien, 7 eksters, 3 katten, 6 bunzings, 3 hermelijnen, 8 wezels en 810 konijnen. Als toelichtng staat er bij: 'Jachtopzichter Pols schoot en ving in hoofdzaak nevenstaand schadelijk gedierte. […] Door het personeel van de Stichting en andere vergunninghouders werden op de Beer, en ook in het jachtgebied van de Heer van Beuningen, ongeveer 2500 konijnen opgeruimd.'

 

04072009