EditRegion4

Foto's vogels van De Beer

Eerste | Vorige afbeelding | Volgende afbeelding | Laatste | Miniaturen

Grote sterns

Grote sterns. Van Oordt geeft in een artikel in het natuurtijdschrift Ardea in 1923 een overzicht van de ornithologische waarnemingen in Nederland in de jaren 1908-1923. Hij merkt hierin over de grote stern op: 'Bij den Hoek van Holland komen zij 's zomers geregeld voor, doch voor zoover ik weet, broeden zij er niet.' Het eerste, gedocumenteerde broedgeval van de grote stern op De Beer dateert van 1927. Het Vogeleiland vermeldt dat in de tweede helft van de jaren twintig de grote stern nauwelijks op De Beer broedt. In 1929 zijn er echter 381 paar. In de jaren daarna kozen de grote sterns De Beer massaal als broedgebied uit. De verklaring hiervoor is zeer waarschijnlijk dat de kokmeeuwen eveneens De Beer als broefdgebied hebben gekozen. Door te broeden op dezelfde plaats als de kokmeeuwen genieten de grote sterns enige bescherming tegen notoire rovers als zilvermeeuwen en scholeksters. Foto Wabe Korfmaker, ex-collectie M. Bakelaar.

 

10072009