EditRegion4

Foto's vogels van De Beer

Eerste | Vorige afbeelding | Volgende afbeelding | Laatste | Miniaturen

Grote sterns

Grote sterns. Het boek 'Kustbroedvogels in het Noordelijk Deltagebied' presenteert op basis van historisch materiaal een reconstructie van de aantallen grote sterns op De Beer. Zo schatten zij dat het aantal broedparen op De Beer stijgt tot 5000 aan het begin van de oorlog. Deze ontwikkeling schrijven zij toe aan een aantal factoren: een betere bescherming van de broedgebieden, die tot meer rust leidt, de vestiging van de kokmeeuw, die de grote sterns beschermen tegen predatoren. Vlak voor de Tweede Wereldoorlog zijn er in Nederland bijna 40.000 broedparen van de grote stern. Foto Wabe Korfmaker, ex-collectie M. Bakelaar.

 

10072009