EditRegion4

Foto's vogels van De Beer

Eerste | Vorige afbeelding | Volgende afbeelding | Laatste | Miniaturen

Kluut met nest met eieren. De eerste meldingen van de aanwezigheid van de Kluut op De Beer dateren van 1904. Van Roon en Wachter hebben het in een verslag van een excursie van de Rotterdamse Natuurhistorische Club in 1904: 'Op een drassige vlakte werden tot onze aangename verrassing een twaalftal kluiten (Recurvirostra avosetta) aangetroffen, en aan een greppel een nest met eieren van deze soort'. Ook in het verslag van de excursie op 15 juni 1921 van leden van de Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Vogels komt de kluut voor: 'Het Zuidelijke deel van het strandgebied wordt ook door kluiten bewoond. […]. Tijdens onzen tocht werden er ook maar enkele nesten aangetroffen.' Rond 1950 bedroeg het aantal broedparen van de kluut ongeveer 250. Daarna zou het aantal stelselmatig afnemen.

 

10072009