EditRegion4

Foto's vogels van De Beer

Eerste | Vorige afbeelding | Volgende afbeelding | Laatste | Miniaturen

Dameshoedje met jonge visdief

Dameshoedje met jonge visdief. Sterns werden aan het eind van de 19de eeuw en het begin van de twintigste eeuw intensief bejaagd. Ze waren onder andere gewild vanwege hun veren die als versiering op hoeden dienden. Het kon zelfs gebeuren dat hele vogels als hoedversiering werden gebruikt. Overigens waren sterns niet de enige vogelsoort die het slachtoffer werden van deze 'mode'. Ook visdieven, ijsvogels en zelfs raven werden voor dit doel gebruikt. Deze vogeljacht was mede aanleiding tot de oprichting van de Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Vogels in 1899. De afgebeelde hoed bevindt zich in de collectie van het Nederlands Hoedenmuseum, Lange Nieuwstraat 99, Utrecht.

 

10072009