EditRegion4

Foto's vogels van De Beer

Eerste | Vorige afbeelding | Volgende afbeelding | Laatste | Miniaturen

Grote sterns

Grote sterns. De eerste melding van de grote stern op De Beer was door Albarda in zijn boek van 1897: 'in koloniën broedende op de eilanden, te Callantsoog (NH), aan den Hoek van Holland en in Zeeland'. Van Oordt schrijft in 1923: 'Bij den Hoek van Holland komen zij 's zomers geregeld voor, doch voor zoover ik weet, broeden zij er niet.' Tiijmstra meldde in 1928 de eerste broedgevallen. In 1929 blijkt het om 381 paar te gaan. Brouwer en Haverschmidt schreven: 'Op De Beer in 1932 800 paar. De Groote Stern kan daar dus wel tot de vaste broedvogels gerekend worden.' In 1936 schreef opzichter De Jager: '19 mei. De Grootesternkolonie gaat schitterend vooruit, thans hebben wij reeds 2000 nesten dezer vogels.' Foto Wabe Korfmaker, ex-collectie M. Bakelaar.

 

10072009