EditRegion4

Foto's vogels van De Beer

Eerste | Vorige afbeelding | Volgende afbeelding | Laatste | Miniaturen

Lachsterns

Lachsterns. Vele vogelaars, waaronder Simon de Waard, hebben zich na de oorlog ingespannen om nesten van deze vogels op De Beer te vinden. Het duurde echter tot 1949 voor er weer gedocumenteerde gevallen zijn, alhoewel in 1947 en 1948 lachsterns mogelijk wel gehoord maar niet gezien zijn. Zo beschrijft Simon de Waard in een artikel in het natuutijdschrift Ardea zijn waarnemingen uit 1948: 'Er toefden toen naar waarschijnlijkheid twee paren, […]. Elke maal dat wij in de buurt kwamen, vlogen de lachsterns […] onder alarmerend geroep rond.' De Waard vond het nest echter niet; in 1949 echter wel. De Waard legde dat op foto vast. Natuurfotograaf Kooijmans vond kort daarna nog een tweetal nesten. Ook in de jaren tot en met 1956 werd de lachstern op De Beer aangetroffen.

 

10072009