EditRegion4

De geschiedenis van De Beer

1870-1940

De periode dat De Beer tot ontwikkeling komt. De eerste meldingen over het bijzondere karakter van De Beer. Rond 1900 al een vogelparadijs. Vogelbescherming doet zijn intrede. Formalisering van het beheer. De grote stern verschijnt op De Beer.
De geschiedenis van De Beer, 1870-1940

1940-1955

De Duitse bezetters leggen op De Beer omvangrijke verdedigingswerken aan. Na de oorlog is De Beer onherkenbaar geworden. Toch wordt het herstel ter hand genomen. Het karakter van De Beer is wel fundamenteel veranderd. Rond 1950 bereikt De Beer een nieuw hoogtepunt met tienduizenden broedparen van visdieven en groet sterns.
De geschiedenis van De Beer, 1940-1955

1955-1965

De plannen voor de aanleg van grote havens op de kop van Rozenbrug liggen op de tekentafel. Geruchten over aantasting van De Beer gaan over in concrete plannen. Rotterdam presenteert de plannen voor Europoort. Aantasting blijkt volledige teloorgang. De Beer verdwijnt vrijwel geheel.
De geschiedenis van De Beer, 1955-1965

De Beer revisited

Wat is er heden ten dage nog dat aan De Beer herinnert? Vrijwel niets natuurlijk, maar toch.
De Beer revisted

 

29102011