EditRegion4

De Beer revisited

Op 1 januari 1964 ging het toegangshek van De Beer defintief dicht. Al jaren daarvoor was de telooorgang van De Beer ingezet. Het terrein werd opgespoten, zodat De Beer onder een metersdik zandpakket kwam te liggen. Het vroegere strand van De Beer verdween echter met de aanleg van het Beerkanaal grotendeels van de aardbodem. Er rest, naast het kleine, gespaarde stukje aan de zuidkant, niets van De Beer. Of zijn er toch nog relicten?

De Kleine Beer
Het piepkleine stukje van 10 ha dat de dans ontsprong.

De woning van Korfmaker
De laatste woning van opzichter Korfmaker van waaruit hij waakte over de Kleine Beer.

Het huisje van Pols
Het houten huisje van jachtopziener Pols van waaruit na het verdwijnen van De Beer het jachtgezelschap Scheurpolder nog decennialang opereerde.

Machtige vergezichten
De droefenis over wat niet meer is: een industrieel landschap met machtige vergezichten.
En ook de verwijzingen die door velen tegenwoordig niet meer zullen worden begrepen.

 

29102011