EditRegion4

De woning van Korfmaker

Opzichter Korfmaker heeft, nadat De Beer was verdwenen, tot 1976 het beheer over de Kleine Beer gevoerd. Er werd voor hem speciaal een huis vlakbij het nieuwe natuurgebied gebouwd (zie eerste foto). Het was aanvankelijk niet meer dan een met moeras- en watervegetatie begroeide zandplaat. De natuur in het gebiedje ontwikkelde zich echter voorspoedig. Zo schreef Korfmaker In het jaaroverslag over 1972 aan het bestuur: ´De vleeskleurige orchis heeft met enige duizenden exemplaren gebloeid. Ook de sturmia was goed aanwezig. Plaatselijk staan de moeraswespenorchissen als haren op een hond, zich voorbereidend op een geweldige bloei´. Korfmaker woonde met vrouw en dochter Anneke tegenover de ingang van de Kleine Beer. Anneke kon zich jaren later de kou in het huisje nog goed herinneren, want het hele huis was enkelmuurs. Wrang was dat Korfmaker vanuit zijn huis en vanuit de Kleine Beer industrie op Europoort kon zien liggen (zie tweede foto); de industrie die op zijn geleide de Beer stond. Het huisje staat er nog steeds (zie derde foto).

Krimweg

Zicht op de Krimweg in oostelijk richting. De huizen aan de Krimweg zijn nog in aanbouw; het derde huis is het huis van Korfmaker. Rechts het 'natuurgebied de Kleine Beer.

Korfmaker aan het werk in de Kleine Beer

Korfmaker aan het werk in de Kleine Beer, begin jaren zeventig. Op de achtergrond een raffinaderijcomplex.
De Kleine Beer lijkt hier nog in niets op wat het later zou worden.

Het huis waar Korfmaker woonde toen hij nog het beheer over de Kleine Beer voerde

Het huis waar Korfmaker woonde toen hij nog het beheer over de Kleine Beer voerde.
Het huis ligt enigszins verscholen aan de Krimweg in Europoort, officieel gemeente Oostvoorne.

Meer over de opzichter en de mens Korfmaker

 

30102011