EditRegion4

Het huisje van Pols

Eigenlijk hoort het 'huisje van Pols' hier niet thuis, want op de plek waar het ooit heeft gestaan, ligt een gat en het onkruid tiert er welig. En wie niet weet dat het huisje hier ooit gestaan, zal zeker aan de plek voorbijgaan. De reden dat er hier toch over wordt gesproken, is dat het huisje pas in het voorjaar 2010 is gesloopt. Tot die tijd heeft het dienst gedaan als uitvalsbasis van het jachtgezelschap Scheurpolder.

Het verhaal begint met de ontmanteling van De Beer. Jachtopziener Willem Pols bewoonde een riant huisop het oostelijke puntje van De Beer. Pols moe al in oktober 1958 verhuizen naar een huis, in de wandeling de 'bungalow', aan de Vogelweg. Dit 'nieuwe' (houten) onderkomen kwam van elders. Het was een 28 jaar oud huis, dat in tweeën gezaagd moest worden om het te kunnen transporteren (zie eerste foto). Eind 1963 volgde de nieuwe verhuizing. Het totale verlies van De Beer betekende ook voor Pols de zoveelste verhuizing. Het zal de laatste blijken te zijn. Het houten huis van de Vogelweg verhuisde opnieuw, en weer in twee delen, nu naar de Dintelweg in Europoort (zie tweede foto). Dit werd het nieuwe onderkomen voor Pols. Om duistere redenen kreeg het huisje het nummer 99, terwijl er verder nauwelijks bebouwing aan de Dintelweg staat.

Het huisje is nog vele jaren gebruikt als uitvalsbasis van het jachtgezelschap Scheurpolder. In plaats van op De Beer werd er gejaagd op Europoort waar lange tijd nog genoeg konijnen rondliepen om te kunnen jagen. Pols was op gevorderde leeftijd toen hij aan de Dintelweg kwam te wonen (zie derde foto). In dit huisje is Willem Pols in 1993 op bijna honderdjarige leeftijd zittend in een stoel overleden. Zijn zoon Cees had toen al lang de rol van zijn vader als jachtopzichter overgenomen. Het huisje is altijd van een Spartaanse eenvoud gebleven (zie vierde foto).

Transport van de 'bugalow' van Pols

1. Transport van een van de twee delen van de ´bungalow´ van Pols.
Een dergelijke operatie zou twee keer moeten worden uitgevoerd.

Het huisje van Pols aan de Dintelweg

2. Het huisje van Pols aan de Dintelweg. Het zou pas in het voorjaar van 2010 worden afgebroken.

Transport van de 'bugalow' van Pols

3. Pols in de tuin achter het huis aan de Dintelweg. Foto collectie wijlen Cees Pols.

Transport van de 'bugalow' van Pols

4. De woonkamer van het huis van Pols aan de Dintelweg. Het lijkt alsof de tijd er heeft stilgestaan.

 

30102011