EditRegion4

Een monument voor een verloren landschap

De Beer

Laatste wijziging: 2 jun 2017: Lange kleurenfilm van Karel Waldeck & Unieke kleurenfimpje van Simon de Waard. Zie ook bij Meest recente toevoegingen.

De Beer Het natuurmonument De Beer lag ooit aan de monding van de Nieuwe Waterweg op de kop van Rozenburg. Het was een prachtig voorbeeld van een dynamisch duinsysteem waar de zee vrij spel had. Grote strandvlaktes zorgden voor een ideale vestigingsplaats voor een aantal kustbroedvogels, zoals het visdiefje en de grote stern. De Beer ontwikkelde zich tot een natuurgebied dat, mede door zijn grootte van 1300 hectare, uniek was voor Nederland.

'... als Rotterdam ooit op de Beer aan den Hoek van Holland zou willen bouwen of er op andere wijze de rust verstoorde, dan zouden er naast de protesten van tallooze Nederlanders ook die van de buitenlandsche kenners en minnaars niet uitblijven. Over vijfentwintig jaar zullen we al deze dingen nog beter begrijpen dan thans. Als het dan maar niet te laat is'. Dit scheef Thijsse in 1929 in De Levende Natuur. Zo'n 25 jaar later lagen de eerste plannen voor een haven op de kop van Rozenburg op de tekentafels van het Rotterdamse havenbedrijf.

Op 7 november 1957 maakte de gemeente Rotterdam het plan-Europoort wereldkundig. Dit betekende het begin van de teloorgang van De Beer. Natuurmonument De Beer - ooit door Jac. P. Thijsse omschreven als een 'eerste klas landschap' - sloot op 1 januari 1964. De vernietiging van De Beer kan zonder meer als het grootste milieuschandaal uit de twintigste eeuw worden betiteld. Wat uiteindelijk rest, is een steeds vager wordende herinnering aan een onvoorstelbaar mooi en uniek natuurgebied. Deze website wil de herinnering aan dat prachtige gebied levend houden.

Meest recente toevoegingen

Lange kleurenfilmp van Karel Waldeck [2 jun 2017]

Uniek kleurenfilmpje van uitzonderlijke kwaliteit van Simon de Waard met onder andere grote sterns [2 jun 2017]

Filmpje van Simon de Waard over het broedgeval van de Lachstern in 1959 [16 apr 2017]

Film Simon de Waard in 1952 op de televisie [24 sep 2016]

Publicatie 'Documentatie over Simon de Waard' [26 juni 2016]

Stempel 70 jaar Nieuwe Waterweg [30 mei 2016]

Herinneringen aan De Beer, een vierdelige artikelenreeks uit 1984 [15 dec 2015]

Nieuwe versie van het document over de Lachstern op De Beer [4 dec 2015]

Uniek stukje film uit 1930 ondekt! [9 nov 2015]

Nieuwe publicatie van Gerard Ouweneel [13 sep 2015]

Opname van een kort gesprek in het radiprogramma OVT van 31 juli 2011 over De Beer en het boek van Simon de Waard [6 sep 2015]

De agenda met bijlage van de vergadering van de gemeenteraad van Rotterdam op 28 november 1957. Dit is de vergadering waarin over het lot van De Beer werd beslist. [4 sep 2015]

Jaarverslag van de Stichting over het jaar 1965 [ 4 sep 2015]

Tweede fotomapje [19 aug 2015]

MR 16 Uitgaven van de Stichting Natuurmonument De Beer [27 jun 2015]

MR 17 Documentatie over Simon de Waard [26 jun 2015]

Beschrijving van de Hoek van Holland door Hofdijk in 1856 [3 jun 2015].

Nieuwe uitgave: De Stormmeeuw en het 'meertje' van Thijsse [2 jun 2015]

Nieuws: De Beer in jubileumuiitzending van Vroege Vogels [1 jun 2015]

Nieuws: Een stukje heel oud nieuws [31 mei 2015]

Aanvullend bewijsje van bestaan van de film van Van Sijn uit de eerste helft van de jaren dertig over de Beer [31 mei 2015]

 

Zoeken


WWW
Natuurmonument De Beer

Een bijzonder natuurgebied

De Beer is er al lang niet meer. Gelukkig is wel veel bewaard gebleven: dia's, foto's, zelfs een enkele film en andere memorabilia. En voor wie volhardend is: ook in een aantal Nederlandse archieven zijn sporen van het natuurmonument De Beer chtergebleven. En zo is het mogelijk gebleken veel over De Beer te reconstrueren.

Deze website laat daar de resultaten van zien: de geschiedenis van De Beer met het ontstaan en de ondergang, het geweldige landschap van De Beer, de vogels waarop de roem van De Beer voor een groot deel gebaseerd was, maar ook de mensen. Daarmee is deze website een monument voor een verloren landschap.

Voor de CD en het boek over De Beer zie onderaan deze pagina.

Groene strand op De Beer

 

Het hierboven aangehaalde citaat van Thijsse is te vinden in De Levende Natuur 34,147-148, 1929.

Afbeeldingen op deze pagina

Header: Kaart van de Hoek van Holland uit 1611. Dit is eerste kaart waarop de naam De Beer voorkomt..
Boven begin tekst: deel van een kaart van voor de aanleg van de Nieuwe Waterweg van Bolstra uit 1745.
Bij begin tekst: De Beer naar een aquarel van J. Voerman jr. in Jac. P. Thysse, Onze groote rivieren, Verkade, 1938.
Onder: Het Groene Strand, Wabe Korfmaker, ex-collectie M. Bakelaar.